Terug

Omdat burgers en veiligheids-actoren dichter bij elkaar brengen ieders leven verbetert,

plaatsen we nog meer lokale contactpunten.

Wat is een LISA?

Een Local Integrated Security Antenna ! 

Het gaat om het openstellen van één enkele ontmoetingsplek en aanspreekpunt op het vlak van veiligheid en preventie voor burgers in een welbepaalde wijk. De buurtdiensten die er zullen worden voorgesteld, kunnen bijdragen aan de toenadering tussen diensten en burgers, alsook aan een verbetering van de veiligheid en het veiligheidsgevoel. 

In deze nieuwe lokalen zullen verschillende actoren uit de wijk met elkaar samenwerken, waaronder een wijkmanager, politieagenten, vredeshandhavers, administratieve ambtenaren ... Het is een wijkinfrastructuur die wordt gedeeld door de verschillende partners van de veiligheidsketen, waaronder de politie, de gemeentelijke preventieambtenaren en andere lokale of gewestelijke actoren (personeel dat instaat voor de openbare netheid, enz.), die aan de wijkbewoners een plaats wil bieden waar ze in contact kunnen treden met de diensten die instaan voor de veiligheid in de ruime zin van het woord.  

Deze aanspreekpunten op het vlak van preventie en veiligheid dragen ertoe bij de preventie- en veiligheidsdiensten dichter bij de burgers te brengen. De buurtpolitie is aanwezig in alle loketten die al operationeel zijn, met name via permanenties.' 

Getuigenis van het loket Anderlecht historisch centrum: 'We hebben veel positieve feedback gekregen van de wijkbewoners, die zeer tevreden zijn dat ze over één enkel, herkenbaar en gemakkelijk toegankelijk aanspreekpunt beschikken, dat geen politiebureau is'. 

Getuigenis van de politiezone Zuid: "LISA wijkantennes zijn anders omdat ze onder de controle van de gemeente staan en verschillende diensten verenigen, niet enkel de politie. We zien dat dit soort van partnerschap zeer succesvol is, niet alleen in de cijfers, maar vooral in de tevredenheid van de burgers. En dat is waar het voor ons om draait: een betere dienstverlening! Zo komen we steeds dichterbij: dichter bij de bevolking en bij een optimale nabijheidswerking."

Onze rol

Safe.brussels ondersteunt, via een projectoproep, de implementatie van LISA-antennes. 
Safe.brussels helpt om concreet vorm te geven aan het project dankzij een investeringssubsidie waarmee: 

  • lokalen van hoge kwaliteit kunnen worden ingericht om de LISA onder te brengen; 
  • de voor hun werking benodigde kantooruitrusting kan worden aangeschaft. 

16

LISA-projecten ondersteund door safe.brussels!

3

In 2022 werden 3 nieuwe antennes geopend.

2.629.000

In 2021 werd in de begroting van safe.brussels 2.629.000 euro uitgetrokken voor de LISA-projecten.

Acties en diensten

De gedecentraliseerde benadering van de LISA-antennes maakt een geïntegreerde aanpak van de veiligheid mogelijk, met inbegrip van de preventiedienst, de buurtpolitie, de dienst Leefomgeving en diverse sociale permanenties.   

Het doel is om eenvoudige en snelle oplossingen aan te reiken voor alledaagse problemen in de wijk (sluikstorten, buurtproblemen, geluidsoverlast, straatverkeer, wildparkeren, beschadigd straatmeubilair, defecte verlichting, tags op gevels, enz.) en sneller te antwoorden op vragen van burgers. 

Getuigenis van het loket Cité Moderne: 'Dit nieuwe contactpunt verenigt verschillende buurtdiensten en lokale actoren, zoals de gemeente, de preventiedienst, Comensia, het project voor sociale cohesie, het OCMW, de lokale politie, enz. om de samenwerking te verbeteren en concrete oplossingen te vinden voor de moeilijkheden die u ondervindt. Er worden regelmatig verschillende permanenties voorgesteld evenals ontmoetingen en activiteiten rond specifieke thema's. Het is ook een plaats waar onze diensten en u kunnen samenwerken om acties te ontwikkelen om de wijk dynamischer te maken en het leven in de wijk te verbeteren. Tot slot vindt u er ook alle informatie over wat er in de gemeente Sint-Agatha-Berchem gebeurt.' 

U vond geen antwoord op uw vragen?

Doe mee aan onze enquête!

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!