Opleiding van de actoren van de veiligheids-, preventie- en hulpdienstketen en academische partnerschappen tot stand brengenOpleiding van de actoren van de veiligheids-, preventie- en hulpdienstketen en academische partnerschappen tot stand brengen

Inhuldiging Brusafe, nieuwe Gewestelijke School voor Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen

05.05.2021

Vandaag huldigde Minister-President Rudi Vervoort Brusafe, de nieuwe Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen, in. Opleiding is een belangrijke investeringspijler voor het Brusselse Gewest inzake veiligheid. Door toekomstige brandweerlui, politiemensen, hulpverleners-ambulanciers, GAS-ambtenaren en gemeenschapswachten voor hun opleiding te verwelkomen, wil Brusafe in de praktijk een professionele, multidisciplinaire en geïntegreerde Brusselse cultuur verankeren die door alle beroepsgroepen in de preventie- en veiligheidsketen gedeeld wordt.

Meer Brusselaars in Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen
Brusafe is ook de thuisbasis van het Oriëntatiecentrum voor Rekrutering (OR). Het OR biedt een reeks gratis diensten aan zoals oriëntatiegesprekken, competentiebilan, simulatie van selectieproeven en vooropleidingen op maat voor de selectieproeven. Het OR ondersteunt ook bij de ontwikkeling en implementatie van een professioneel loopbaantraject. Naast de kantoren in het Beroepenpunt beschikt het OR nu over een eigen ruimte om potentiële kandidaten te ontvangen: een auditorium voor informatiesessies, een ICT-ruimte voor simulatie van selectieproeven en ontmoetingsruimtes voor persoonlijke gesprekken.


“Met de oprichting van een Oriëntatiecentrum voor Rekrutering, wil de Brusselse regering van Brusafe het unieke toegangsloket voor opleiding én rekrutering van Brusselaars in de verschillende Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen maken. We hopen dat we op deze manier de aanwerving en de retentie van Brusselaars in de veiligheidsberoepen kunnen bevorderen.”, benadrukt Minister-President van het Brusselse Gewest, Rudi Vervoort.

Vorig jaar nam Brussel Preventie & Veiligheid (BPV), eveneens in aanwezigheid van de Minister-President, het nieuwe gewestelijke crisiscentrum in gebruik. De opening van Brusafe vandaag vormt het sluitstuk van alle concrete acties die, in het kader van de gewestelijke visie en strategie inzake veiligheid in Brussel, zijn opgezet.


Yves Bastaerts, Adjunct-directeur-generaal BPV : “Met de inhuldiging van Brusafe, de Brusselse campus voor veiligheid en preventie, realiseert BPV een mijlpaal van het Globale Veiligheids- en Preventieplan. Opleiding is een essentieel thema en een transversale as van deze strategie voor veiligheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De verschillende veiligheids-, preventie- en hulpdienstberoepen spelen een doorslaggevende rol in het welzijn en de bescherming van de Brusselse burgers. Door op te treden als de unieke toegang voor de aanwerving en opleiding van jonge Brusselaars binnen de VPH-sector, draagt Brusafe deze geïntegreerde en multidisciplinaire visie op openbare veiligheid uit. De school nodigt niet alleen uit tot opleiding, maar ook tot inzet ten dienste van de gemeenschap en moedigt vanaf het begin van de opleiding mobiliteit en samenwerking tussen partners in de preventie- en veiligheidsketen aan.”

Een site van 2,5 hectare verwelkomt vanaf nu de studenten van de 4 Brusselse scholen
Gelegen in Haren op een terrein van 2,5 hectare (vlakbij het station Bordet), organiseert Brusafe basis- en voortgezette opleidingen op vlak van preventie, veiligheid en hulpverlening.
De school werd opgericht in het kader van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan van het Brusselse Gewest. Ze verenigt de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool (GIP), het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer (OCBB), het Instituut voor Opleiding in Dringende Medische Hulpverlening (IODMH) en het luik ‘Veiligheid & Preventie’ van de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB) onder één dak.
Op deze nieuwe campus maken aspirant-politiemensen, brandweerlui, hulpverleners-ambulanciers, gemeenschapswachten en vele andere beroepen (bemiddelaars, GAS-ambtenaren, parkwachters, ...) gebruik van de nieuwe infrastructuur:


•    35 klaslokalen
•    2 specifieke ruimtes voor actieve pedagogie
•    Een rijsimulator van een politievoertuig
•    Een immersiekamer voor dringende medische hulp
•    Een outdoor oefenplaats
•    Een gebouw voor praktische oefeningen

De renovatie van bestaande gebouwen was de eerste fase van een meer ambitieus project. Namelijk Brusafe op middellange termijn voorzien van een nieuwe infrastructuur die beantwoordt aan de specifieke behoeften van de verschillende scholen: schietbanen, specifieke opleidingsruimten voor de brandweer, enz.
"Het doel van Brusafe is om de opleiding en de interactie tussen de verschillende beroepen in het veld te verbeteren. Zo’n doelstelling impliceert de ontwikkeling van nieuwe opleidingen en multidisciplinaire oefeningen, én het gebruik van nieuwe tools", legt Alain Goergen, Gedelegeerd Bestuurder Brusafe, uit.

Een innovatieve pedagogie die van de laatste technologieën gebruikmaakt
Innovatie vanuit pedagogisch oogpunt is één van de sleutelwoorden van dit project. Brusafe wil de kwaliteit van de opleidingen verbeteren o.a. door simulatietools en nieuwe pedagogische methodes te gebruiken.
“De Blue Star, als kruispunt voor alle veiligheids-, preventie- en hulpdienstberoepen, is ook een fantastische kans voor innovatie en technologie op vlak van opleidingstechnieken.”, aldus Valérie Dierkens, directrice GSOB.
De veiligheidscampus is uitgerust met een volledig innovatieve rijsimulator die op maat van de school is gemaakt. Het is één van de meest vooruitstrevende rijsimulatoren in Europa. Deze is onderdeel van de rijopleiding voor alle aspirant-politieagenten en -inspecteurs tijdens hun basisopleiding bij Brusafe.


Jacques Gorteman, directeur GIP, legt uit: "De rijsimulator maakt deel uit van een defensief en prioritair rijopleidingsprogramma. Het is een "nieuwe technologische" leertool waarbij de aspirant-politie-inspecteur zich in een virtuele rijsituatie bevindt. Het voertuig is uitgerust zoals een politiewagen (sirene, zwaailicht, radio) en heeft alle bedieningselementen van een traditionele auto. Het rijprogramma omvat twee theoretische cursussen, twee passages in de simulator, en één dag op de openbare weg. Het doel is om de aspiranten voor te bereiden op het prioritair rijden bij aankomst in de politiezone.”


De aspirant-politiemensen kunnen eveneens oefenen in een misdaadflat waar realistische situaties worden nagebootst.
Voor de opleidingen dringende geneeskundige hulpverlening werd een immersieve ruimte geïnstalleerd. Deze simulator bevindt zich in een vierkante ruimte die het mogelijk maakt om beelden op de vloer en muren te projecteren, én geur en geluid toe te voegen. De student wordt zo in een welbepaalde situatie geplaatst om zijn/haar reacties op het terrein te analyseren. 
Binnenkort wordt op de campus ook een zaal geïnstalleerd die de sanitaire cabine van de ziekenwagen weergeeft. Hierdoor kan de reële werkomgeving van de hulpverlener-ambulancier zo goed mogelijk benaderd worden. 


"De immersieve ruimte is één van de nieuwe technologieën die door het IODMH worden gebruikt. Deze kamer maakt het mogelijk om bepaalde trainingssituaties na te bootsen en/of bepaalde onderdelen van opleidingen na te bootsen die een aanzienlijke logistiek vereisen. Dit is bijv. het geval voor de TECC-training, een multidisciplinaire oefening waarbij de verschillende veiligheids-, preventie- en hulpdienstberoepen in noodsituaties leren samenwerken. In deze ruimte kunnen de kandidaten getraind worden op de ontwikkeling van bepaalde vaardigheden door ze onder te dompelen in een digitaal nagebootste omgeving. Kandidaten worden geconfronteerd met situaties die de dagelijkse realiteit evenaren, waarbij bepaalde speciale effecten (geuren, geluid, lichten), high-fidelity oefenpoppen en acteurs worden ingezet. Vanuit de debriefingruimte worden hun vaardigheden ontleed in een niet-vijandige omgeving.", zegt Ronny Swinnen, directeur van het IODMH.
Deze simulatielokalen worden met leslokalen en andere opleidingsruimten aangevuld.


De school beschikt over een aula met 150 zitplaatsen en twee actieve onderwijszalen met schermen en mobiel meubilair waarmee de trainer de klasruimte kan aanpassen en snel kan overschakelen op bijvoorbeeld kleine werkgroepjes.
De directeur van de OCBB, Pieter Oosthoek, "Het opleidingscentrum wil door de integratie in Brusafe verder evolueren naar een performant opleidingscentrum dat voldoende kwaliteitsvolle opleidingen aanbiedt. Deze moeten aan de operationele behoeften van DBDMH BHG (lees: Brusselse brandweer), onze trouwste klant, beantwoorden.”.

Inhuldiging Brusafe, nieuwe Gewestelijke School voor Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen

Verwante artikels

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Gewestelijke visie en strategie rond preventie en veiligheidsberoepen in Brussel

25.02.2020

Lees meer over Gewestelijke visie en strategie rond preventie en veiligheidsberoepen in Brussel

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Winnaar van de David Yansenne-prijs 2019: het project School Contact Point

01.12.2019

Lees meer over Winnaar van de David Yansenne-prijs 2019: het project School Contact Point

Prijsuitreiking David Yansenne 2018

01.12.2018

Lees meer over Prijsuitreiking David Yansenne 2018

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!