Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Internationale Dag tegen Mensenhandel

28.07.2023

Safe.brussels opnieuw haar steun uit voor de campagne #BlueHeart. Wist je dat safe.brussels de strijd tegen mensenhandel actief steunt? 

In haar gemeenschappelijke algemene beleidsverklaring voor 2019-2024 heeft de Brusselse regering benadrukt dat de strijd tegen mensenhandel een prioriteit is, met bijzondere aandacht voor migranten. Dat gebeurt met name door de steunmechanismen voor slachtoffers te versterken, nieuwkomers te integreren op de arbeidersmarkt en hun toegang tot openbare diensten, gezondheidszorg en onderwijs te garanderen. 

In het kader van de uitvoering van het GVPP verleent safe.brussels steun aan de vereniging PAG-ASA, die zich inzet voor alle (potentiële) slachtoffers van mensenhandel. 

De vereniging streeft een dubbel doel na: Slachtoffers van mensenhandel doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp door opsporing en doorverwijzing te verbeteren. Maar ook actief deelnemen aan de bestrijding van mensenhandel op nationaal en internationaal niveau door partnerschappen aan te gaan en de betrokken actoren via opleiding bewust te maken.

Meer informatie: https://pag-asa.be/

Internationale Dag tegen Mensenhandel

Verwante artikels

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Focus 1 - Intrafamiliaal Geweld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de lockdownperiode

16.07.2020

Lees meer over Focus 1 - Intrafamiliaal Geweld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de lockdownperiode

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

26.10.2019

Lees meer over Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Katern 2 - Resultaten van de Gewestelijke Veiligheidsenquête 2018

29.10.2019

Lees meer over Katern 2 - Resultaten van de Gewestelijke Veiligheidsenquête 2018

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!