AlerteAlerte

Stand van zaken Coronavirus (Covid19) – Maatregelen genomen door de Gewestelijke Veiligheidsraad

13.03.2020

De Nationale Veiligheidsraad (NVR) heeft de overgang naar de federale fase aangekondigd. Dit betekent dat beslissingen genomen worden door een coördinatiecomité binnen het Nationaal Crisiscentrum, waarbij de gefedereerde entiteiten betrokken zijn. De NVR kondigde ook bijkomende maatregelen aan die nodig werden geacht om de algehele bevolking te beschermen tegen de verspreiding van het coronavirus in België. Vanuit gezondheidsoogpunt blijft het land in fase 2. Dit impliceert dat er geprobeerd wordt om de verspreiding en de vermenigvuldiging van het virus in te dammen.

Op initiatief van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Hoge Ambtenaar is een buitengewone Gewestelijke Veiligheidsraad* (GVR) bijeengekomen om de balans op te maken en de nieuwe maatregelen op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vertalen. Deze maatregelen gaan in vanaf vrijdag middernacht tot en met 3 april.  Maatregelen met betrekking tot:

 

Uw gezondheid:

 • De eerste zorg is de gezondheid van de burgers;
 • de maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat contacten tussen beperkt blijven, om de besmetting van het virus te vermijden;
 • ouderen die alleen wonen, worden uitgenodigd thuis te blijven en hun boodschappen buiten de piekuren te doen.

Uw transport

 • Het openbaar vervoer blijft rijden, maar het gebruik ervan is gereserveerd voor strikt noodzakelijke reizen;
 • Werkgevers worden verzocht telewerken aan te moedigen en de tijdschema’s van hun werknemers aan te passen om buitensporige vervoersconcentraties te vermijden.

De scholing van uw kinderen

 • Wat de scholen betreft, worden de lessen opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen.
 • De crèches blijven open.
 • Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden
 • aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes;

De handelszaken en recreatieve activiteiten

 • De recreatieve activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn;
 • de discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten;
 • hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant;
 • thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan;
 • de winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend;
 • voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de reeds geformuleerde aanbevelingen.

Voor uw sociale leven

 • Alle bijeenkomsten en evenementen worden geannuleerd;
 • disco’s, cafés, bars en restaurants zijn gesloten.

De voltallige Gewestelijke Veiligheidsraad heeft zich solidair en verantwoordelijk getoond en is het eens geworden over de gezamenlijke uitvoering van maatregelen om de epidemie in te dijken en de meest kwetsbaren te beschermen. De leden van de Gewestelijke Veiligheidsraad roepen ook alle burgers op tot solidariteit en burgerzin.

Naast de gezondheidsketen en de bevoegde autoriteiten is elke burger ook een centrale speler in de beheersing van de epidemie. Individuele verantwoordelijkheid is de beste bescherming tegen het virus. In dit verband moeten sociale afstands- en hygiënemaatregelen intensiever worden toegepast. Of het Gewest deze crisis zal doorstaan zal ook afhangen van het individueel gedrag van éénieder.

De Gewestelijke Veiligheidsraad staat te allen tijde klaar om de situatie op te volgen.

*Deze raad, voorgezeten door de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bestaat uit de Hoge Ambtenaar, de Procureur des Konings van Brussel, de Voorzitters van de politiecolleges, de bestuurlijke directeur-coördinator, de gerechtelijke directeur administratief coördinerend directeur, de gerechtelijk directeur, de korpschefs van de zes lokale politiezones die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gevestigd. De samenstelling van deze raad wordt uitgebreid met de 19 Brusselse burgemeesters.

Stand van zaken Coronavirus (Covid19) – Maatregelen genomen door de Gewestelijke Veiligheidsraad

Verwante artikels

AlerteAlerte

Maatregelen tegen het Coronavirus COVID-19 - veelgestelde vragen

26.03.2020

Lees meer over Maatregelen tegen het Coronavirus COVID-19 - veelgestelde vragen

AlerteAlerte

Overleg met de Gewestelijke Veiligheidsraad en uitvoering van de maatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

30.03.2020

Lees meer over Overleg met de Gewestelijke Veiligheidsraad en uitvoering van de maatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

AlerteAlerte

— Besluit van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat uithuiszettingen verbiedt

18.03.2020

Lees meer over — Besluit van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat uithuiszettingen verbiedt

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!