AlerteAlerte

Coronavirus (Covid-19): 1710, een telefoonnummer voor de Brusselaars die een huisarts nodig hebben

26.03.2020

De hoge ambtenaar van de Brusselse agglomeratie volgt de evolutie van het coronavirus op het gewestelijk grondgebied op de voet. In samenwerking met de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, de Federatie van de Brusselse HuisArtsen Verenigingen, de DBDMH en het Belgische Rode Kruis, opent de hoge ambtenaar een uniek nummer voor Brusselaars zonder huisarts. Die kunnen op dat nummer terecht voor medisch advies over hun gezondheidstoestand, in het kader van de huidige pandemie van het coronavirus.

Heel wat inwoners vinden moeilijk hun weg naar een huisarts. Momenteel bellen die mensen naar het noodnummer 112 en naar de wachtdiensten, met als risico dat die lijnen overbelast geraken en onbereikbaar worden voor andere patiënten. Via het nieuwe nummer 1710 komen Brusselaars terecht bij een dispatching van huisartsen, die hen zal adviseren en doorverwijzen waar nodig.

Het nummer is sinds vandaag functioneel. Prioritaire doelgroep zijn mensen die hoesten, verkouden zijn of koorts hebben en die vermoeden dat ze het coronavirus opliepen. De hoge ambtenaar benadrukt dat het bellen van de vaste huisarts, of – bij gebrek daaraan – van het nummer 1710 de eerste reflex moet zijn.

De medische diensten staan natuurlijk nog steeds paraat om verdachte gevallen op te vangen. Surf voor meer informatie naar de website van de FOD Volksgezondheid: www.info-coronavirus.be.

Coronavirus (Covid-19): 1710, een telefoonnummer voor de Brusselaars die een huisarts nodig hebben

Verwante artikels

AlerteAlerte

Stand van zaken Coronavirus (Covid19) - Verbod op alle publieke bijeenkomsten van meer dan 1000 personen in een gesloten ruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

10.03.2020

Lees meer over Stand van zaken Coronavirus (Covid19) - Verbod op alle publieke bijeenkomsten van meer dan 1000 personen in een gesloten ruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

AlerteAlerte

Coronavirus (Covid-19): Besluit verbodsmaatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

11.03.2020

Lees meer over Coronavirus (Covid-19): Besluit verbodsmaatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

26.10.2019

Lees meer over Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!