AlerteAlerte

Stand van zaken Coronavirus (Covid19) - Verbod op alle publieke bijeenkomsten van meer dan 1000 personen in een gesloten ruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

10.03.2020

Naar aanleiding van de vergadering van de Nationale Veiligheidsraad die vandaag op initiatief van de federale overheid werd gehouden, hebben de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de hoge ambtenaar, een buitengewone vergadering van de Gewestelijke Veiligheidsraad (CORES) bijeengeroepen.

Deze Raad brengt de burgemeesters van de 19 Brusselse gemeenten en de korpschefs van de politiediensten samen. Met het oog op de agenda heeft de Minister-President ook de minister van Volksgezondheid van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de staatssecretaris van Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) uitgenodigd.

Het doel van deze CORES was om een stand van zaken op te maken met betrekking tot het Coronavirus én om de verschillende sociale afstandsmaatregelen te communiceren. De Nationale Veiligheidsraad heeft onder meer aanbevolen om elke openbare bijeenkomst van meer dan 1000 personen in een gesloten ruimte te verbieden. Deze maatregel zal ten uitvoer worden gebracht door middel van een besluit van de Brusselse Minister-President in het kader van zijn bevoegdheid om het preventie- en veiligheidsbeleid te coördineren. Dit besluit zal van toepassing zijn, van zodra het ondertekend is en zal gelden voor heel het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het besluit telt tot en met 31 maart. Deze maatregel zal dan geherevalueerd worden in het licht van de situatie. 

Andere sociale afstandsmaatregelen met betrekking tot schoolreizen en bezoeken aan rusthuizen werden aanbevolen door de Nationale Veiligheidsraad. De Burgemeesters van het BHG wensten eveneens de uitvoer van deze maatregelen.  Dit maakt momenteel het voorwerp uit van een juridische analyse.  Op een later tijdstip zal hierover worden gecommuniceerd.

Ter herinnering, België bevindt zich in een versterkte fase 2, met als doel de impact van het virus zoveel mogelijk in te dijken. In deze fase is het aan de overheid om dringende en voorlopige beschermingsmaatregelen te nemen.
 
In de CORES hebben de Brusselse burgemeesters collectief gepleit voor een gecoördineerde communicatie tussen alle bevoegde autoriteiten naar de medeburgers toe. 

Gezien de bevolkingsdichtheid van het gewest en de grote mate van verplaatsing van de mensen over de verschillende gemeenten heen, waarborgt het besluit van de Minister-President de coherentie van maatregelen die voor het hele grondgebied gelden.

Over het algemeen blijven de basis maatregelen van hygiëne van kracht, namelijk handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de elleboog en het vermijden van nauw contact. Daarnaast herinneren we aan het belang van deze fundamentele voorzorgsmaatregelen voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.
 
De mededeling van de gezondheidsautoriteiten wordt aangepast naargelang de evolutie van de situatie. Voor meer informatie kunt u de website van de FOD Volksgezondheid www.info-coronavirus.be raadplegen en contact opnemen via het gratis telefoonnummer 0800/14 689. Ook de twitterberichten van de FOD Volksgezondheid zijn een goede bron van informatie.
 

Documenten:

Stand van zaken Coronavirus (Covid19) - Verbod op alle publieke bijeenkomsten van meer dan 1000 personen in een gesloten ruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Verwante artikels

AlerteAlerte

Stand van zaken Coronavirus (Covid19) – Maatregelen genomen door de Gewestelijke Veiligheidsraad

13.03.2020

Lees meer over Stand van zaken Coronavirus (Covid19) – Maatregelen genomen door de Gewestelijke Veiligheidsraad

AlerteAlerte

Coronavirus (Covid-19): 1710, een telefoonnummer voor de Brusselaars die een huisarts nodig hebben

26.03.2020

Lees meer over Coronavirus (Covid-19): 1710, een telefoonnummer voor de Brusselaars die een huisarts nodig hebben

AlerteAlerte

Measures to deal with the coronavirus (Covid-19): frequently asked questions

17.03.2020

Lees meer over Measures to deal with the coronavirus (Covid-19): frequently asked questions

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!