Een transversale en systematische ana- lyse om de beeldvorming rond veiligheid en de evaluatie van het overheidsbeleid te verbeterenEen transversale en systematische ana- lyse om de beeldvorming rond veiligheid en de evaluatie van het overheidsbeleid te verbeteren

Stand van zaken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aanbevelingen

06.07.2022

‘Needle spiking’ krijgt sinds kort veel aandacht in de pers. 


Brussel Preventie en Veiligheid mobiliseert het Observatorium om veiligheidsfenomenen die in de actualiteit komen op te volgen en relevante actoren hierover te informeren. In het kader van deze monitoring kwam deze eerste Flash Paper over Needle Spiking tot stand. Het BPV-observatorium heeft zich  over dit nieuwe fenomeen gebogen en dit heeft geleid tot deze publicatie. Hierin bespreken we de oorsprong van het fenomeen, wat er reeds bekend over is en de moeilijkheden die gepaard gaan bij de bestudering ervan. Verder onderzoeken we de situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in detail en formuleren we aanbevelingen inzake preventie, slachtofferzorg, bewijsvergaring en communicatie.


Uit onze analyse blijkt dat er met name een gebrek is aan precieze informatie over dit fenomeen: er werden zowel in België als internationaal nooit sporen van drugs teruggevonden, het motief is ongekend en er zijn geen meldingen van andere misdrijven (bv. diefstal, seksueel geweld) die in verband kunnen worden gebracht met needle spiking. Voorts bestaat er de vrees dat er paniek uitbreekt (massahysterie) ten gevolge van vermoedens van needle spiking tijdens grootschalige evenementen deze zomer. 


De aanbevelingen komen er op neer om de verantwoordelijkheid niet bij de slachtoffers te leggen, ondanks het gebrek aan bewijs voor needle spiking. Het komt er in tegendeel op aan om slachtoffers ernstig te nemen, te begeleiden en hen psychologische ondersteuning en medische follow-up ̶ aan te bieden, d.w.z. toxicologische analyses, maar ook bijvoorbeeld Hiv-tests. Daarnaast is het van essentieel belang dat forensisch bewijsmateriaal wordt verzameld, maar ook meer algemene informatie over het fenomeen needle spiking, zodat een passend overheidsbeleid kan worden ontwikkeld. Ten slotte is het op het gebied van communicatie belangrijk passende kanalen te gebruiken om de doelgroepen, met name jongeren, te bereiken.

Documenten:

Stand van zaken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aanbevelingen

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!