Coördinatie van de actoren rond preventie, veiligheid en hulpdiensten (preventie, crisisbeheer en handhaving van de openbare orde) en de administratieve aanpak van de georganiseerde misdaadCoördinatie van de actoren rond preventie, veiligheid en hulpdiensten (preventie, crisisbeheer en handhaving van de openbare orde) en de administratieve aanpak van de georganiseerde misdaad

BabbelBru: bezoek aan de installaties van safe.brussels

27.10.2022

Op donderdag 8 oktober ontving safe.brussels de ambtenaren-generaal van de Brusselse openbare instellingen in het kader van de door het CIBG georganiseerde BabbelBru-bijeenkomsten

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om informatie uit te wisselen over het beheer van de organisaties en oplossingen te delen om het beheer van de Brusselse entiteiten te verbeteren ten dienste van de regering, de colleges, de burgers, de Brusselse ondernemingen en de mensen die in Brussel passeren of werken.

Deze maand werden de deelnemers uitgenodigd om de lokalen van safe.brussels te ontdekken. Na een presentatie van onze diensten en opdrachten door onze directeurs-generaal, Sophie Lavaux en Yves Bastaerts, werd er een bezoek gebracht aan het RCCR en de technologische instrumenten waarover het beschikt, om de integratie ervan binnen de Brusselse veiligheidspartners toe te lichten. Het bezoek werd door Sarah Lagrillière, adjunct-directeur-generaal van urban.brussels, omschreven als indrukwekkend en zeer leerzaam

De bijeenkomst ging verder met een presentatie van de ZDP (Zonale Dispatching) PZ Brussel Hoofdstad Elsene. De leden van de ZDP zorgen 24/7 voor het telefonisch onthaal, de eerste bijstand aan burgers die telefonisch een interventie van de politie vragen, en voor het beheer en de coördinatie van de teams op het grondgebied van onze politiezone. De groep kon vervolgens een bezoek brengen aan het CIC Brussel (Communicatie- en Informatiecentrum) dat zowel de calltaking (beantwoorden van noodoproepen) als de dispatching van de teams op het terrein beheert. 

Aan het einde van de bijeenkomst konden de deelnemers nog even gezellig bijpraten en ideeën uitwisselen.  
 

BabbelBru: bezoek aan de installaties van safe.brussels

Verwante artikels

DEen coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk GewestDEen coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

30 juli, Werelddag tegen mensenhandel

30.07.2019

Lees meer over 30 juli, Werelddag tegen mensenhandel

AlerteAlerte

Eerste grootschalige verdeling van 800.000 mondmaskers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: een masker voor iedere Brusselaar

20.05.2020

Lees meer over Eerste grootschalige verdeling van 800.000 mondmaskers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: een masker voor iedere Brusselaar

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Nieuwe publicatie: Intrafamiliaal geweld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de lockdownperiode

16.07.2020

Lees meer over Nieuwe publicatie: Intrafamiliaal geweld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de lockdownperiode

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!