BRU responseBRU response

BRU response: een label voor de integratie van de Brusselaars in de crisisbeheersing

13.02.2023

Op 8 februari 2023 lanceerde Sophie Lavaux, Hoge ambtenaar voor de Brusselse agglomeratie, officieel het label BRU response: een vernieuwende aanpak die alle gebruikelijke veiligheidsactoren en de burgers van Brussel wil mobiliseren "Voor een Veilig Brussel". 

Recente gebeurtenissen zoals de coronapandemie of de terroristische aanslagen hebben duidelijk gemaakt dat we ons moeten voorbereiden op nieuwe en onvoorziene risico's. Op basis van deze vaststelling stelde het Franstalige parlement van Brussel in mei 2021 een overlegcommissie in over volgend vraagstuk: 
"In welke mate en op welke manier zien de Brusselse burgers hun rol in de preventie, communicatie, beheersing en evaluatie van een crisis?"

BRU response, dat wil concreet zeggen: 

  • de opleiding van actoren in crisisbeheer 
  • de betrokkenheid van de burgers 
  • de ontwikkeling van geïntegreerde netwerken


Voorbereiding en opleiding: BRU response wil actieve participatie aanmoedigen  

BRU response zal zich toespitsen op het bevorderen van de actieve participatie van de bevolking bij het crisisbeheer. Kennis van de risico's om ons heen is essentieel om de schade te beperken en de bevolking veilig te houden. 

Het programma van BRU response heeft tot doel om communicatiecampagnes te ontwikkelen teneinde burgers bewust te maken van de risico's en advies te geven over zelfbescherming, met name aangaande de initiële veiligheidsmaatregelen die kunnen voorkomen dat een noodsituatie uit de hand loopt. 
Ook zullen bijeenkomsten worden gehouden om de burgers in staat te stellen met de overheden van gedachten te wisselen en zo een participatief proces inzake crisisbeheer op gang te brengen. Burgers en ook organisaties (scholen, kleine ondernemingen, handelszaken, enz.) zullen bijvoorbeeld de mogelijkheid krijgen om eerst als waarnemer en vervolgens als volwaardige actor aan de oefeningen deel te nemen.

Ook de oprichting van een burgerreserve maakt deel uit van de te ondernemen acties. Het gaat om een reserve van mensen die bij noodsituaties kunnen worden gecontacteerd.  

"Samen met mijn collega-burgemeesters van Sint-Pieters-Woluwe en Etterbeek steun ik ten volle het project om een burgerreserve aan te leggen om de verschillende interventiediensten te ondersteunen in geval van een ramp of ernstige of uitzonderlijke gebeurtenis. Deze reserve van voorbereide en opgeleide vrijwilligers zal de burgemeesters de operationele capaciteit geven om het hoofd te bieden aan grootschalige gebeurtenissen" zei Olivier Maingain tijdens de lancering.
 
Crisisbeheer vereist optimale samenwerking tussen alle interveniënten. Maar het impliceert ook een bewuste coördinatie, die rekening houdt met de specifieke kenmerken van elke operationele dienst op het terrein. 

In het kader van het BRU response-programma zal een diepgaande multidisciplinaire opleiding worden aangeboden aan alle terreinactoren maar ook aan de plaatselijke en gewestelijke overheden. 

Er zullen ook oefeningen in crisisbeheer plaatsvinden. Deze maken de evaluatie mogelijk van alle procedures en acties die in het kader van de planning zijn voorbereid. Deze oefeningen zijn ook zeer belangrijk voor de partners omdat deze zich hierdoor kunnen vormen en oefenen. Ze bieden de partners de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en te leren samenwerken.

Tot stand brengen en ontwikkelen van synergieën tussen afdelingen 

Om de instellingen vlotter te laten functioneren en de uitwisseling van goede praktijken te garanderen, is het van essentieel belang om performante en participatieve netwerken te ontwikkelen. Om dit doel te bereiken wil BRU response synergieën tot stand brengen en netwerken ontwikkelen tussen alle crisisactoren. 
Op maandag 23 januari 2023 is voor het eerst een Brussels "Dir-PC-Ops netwerk" van start gegaan. Deze heeft een drievoudig doel: versterken van de wederzijdse kennis; organiseren van feedback, zowel wat betreft oefeningen als praktijksituaties; en voorbereiden van de oprichting van een multidisciplinaire databank van Dir-PC-Ops. 

Het Brussels Gewestelijk Crisiscentrum (RCCR) staat bij de verschillende partners bekend als infrastructuur voor crisisbeheer. Het RCCR, dat de komende maanden 24/7 operationeel zal zijn, wordt het expertisecentrum en het multidisciplinaire informatiecentrum voor veiligheid, openbare orde en het beheer van incidenten en geplande evenementen in het Brusselse Gewest.

Om een cultuur van crisisbeheer te ontwikkelen en bestaande partnerschappen te versterken, wil safe.brussels nauw samenwerken met alle Brusselse institutionele actoren die bij noodsituaties betrokken kunnen zijn. 

Sophie Lavaux: "Elke dag zijn brandweerlui, politieagenten en artsen op het terrein actief om levens te redden.  Uit onze recente geschiedenis is echter duidelijk gebleken dat solidariteit en onderlinge steun van vitaal belang zijn om de hulpdiensten en de autoriteiten te helpen iedereen veilig te houden. Precies daarom lanceer ik in 2023 BRU Response. Ik ben ervan overtuigd dat de actieve medewerking van burgers, verenigingen en alle gewestelijke en lokale overheden zal leiden tot meer gezamenlijke daadkracht bij crises." 

 

Download de brochure

BRU response: een label voor de integratie van de Brusselaars in de crisisbeheersing

Verwante artikels

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Nieuwe publicatie: Intrafamiliaal geweld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de lockdownperiode

16.07.2020

Lees meer over Nieuwe publicatie: Intrafamiliaal geweld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de lockdownperiode

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Winnaar van de David Yansenne-prijs 2019: het project School Contact Point

01.12.2019

Lees meer over Winnaar van de David Yansenne-prijs 2019: het project School Contact Point

DEen coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk GewestDEen coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Handvatten voor de preventie en omgang met polarisering en radicalisering in Brussel en de Vlaamse rand

08.08.2019

Lees meer over Handvatten voor de preventie en omgang met polarisering en radicalisering in Brussel en de Vlaamse rand

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!