EigendomsdelictenEigendomsdelicten

Colloquium over #cyberveiligheid onderstreept nood aan bewustwording

06.11.2018

Cyberveiligheid, een zaak van iedereen

Burgers, bedrijven en besturen… niemand ontsnapt aan cyberaanvallen. Cyberveiligheid is een zaak van iedereen. Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt over kritieke informaticasystemen, waar cybercriminelen het op gemunt hebben. Het Gewest kent namelijk een hoge concentratie inwoners, bedrijven en openbare diensten, die in contact staan met miljoenen mensen in verschillende domeinen. Het is belangrijk dat de publieke sector in staat is om cyberbedreigingen te herkennen, voorkomen, overwinnen en indien nodig van te herstellen.

Katern ‘Naar een gewestelijk cyberveiligheidsplan’

BPV en het CIBG maakten een stand van zaken op van cyberdreigingen en schuiven een methodologisch kadernaar voren om er een antwoord op te bieden. Het katern ‘Naar een gewestelijk cyberveiligheidsplan’ wil de overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse bedrijfs- en academische wereld bewust maken van de uitdagingen op vlak van cyberveiligheid, en richting geven aan de acties van het Gewest, om de veerkracht van zijn informatiesystemen te waarborgen.

Sensibilisering en goede praktijken tijdens colloquium

Op 20 september 2018 vond het colloquium « Cyberveiligheid, ook een gewestelijke bevoegdheid » plaats. Doel? De verschillende overheidsinstanties samenbrengen, sensibiliseren rond cyberveiligheid en goede praktijken uitwisselen. Het colloquium onderstreepte de noodzaak aan bewustwording, en leren van elkaar. Als we sàmen – elke overheid vanuit haar bevoegdheid – investeren in die bewustwording en samenwerking, kunnen we een gezamenlijke strategie ontwikkelen om zo goed mogelijk het hoofd te bieden aan cyberaanvallen.

Colloquium over #cyberveiligheid onderstreept nood aan bewustwording

Verwante artikels

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Criminaliteitsverschijnselen onder de loep: het Verslag 2018 van het BOPV

11.02.2020

Lees meer over Criminaliteitsverschijnselen onder de loep: het Verslag 2018 van het BOPV

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

26.10.2019

Lees meer over Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

EigendomsdelictenEigendomsdelicten

1dagniet: beveilig je woning tegen inbraak!

09.11.2020

Lees meer over 1dagniet: beveilig je woning tegen inbraak!

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!