Crisisbeheer en veerkrachtCrisisbeheer en veerkracht

Crisisoefening op de Justitia-site

26.09.2022

BRUSSEL, 24/09/2022 - Op zaterdag 24 september sloegen de administratieve en gerechtelijke autoriteiten en de nood- en interventiediensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de handen in elkaar voor een test op ware grootte op de site van het proces over de aanslagen van 22 maart 2016. Meer dan 500 brandweerlieden, politieagenten, artsen, militairen, agenten van de civiele bescherming, magistraten en medewerkers van de gewestelijke autoriteiten werden ingezet met een enkel doel voor ogen: samenwerken om de veiligheid tijdens het proces te verzekeren.

In de komende weken zal in Brussel een uitzonderlijk proces plaatsvinden. De federale, gewestelijke en lokale autoriteiten werken al maanden samen om het proces soepel en veilig te laten verlopen, maar ze moeten eveneens voorbereid zijn op onvoorziene gebeurtenissen, incidenten en noodsituaties die zich in de loop van het proces kunnen voordoen. 

Onder leiding van Sophie Lavaux, hoge ambtenaar en directrice-generaal van safe.brussels, werd op zaterdag 24 september 2022 een grootschalige oefening op de JUSTITIA-site georganiseerd. Deze oefening bracht de verschillende nood- en interventiediensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest samen. 

Tijdens de oefening werd een crimineel incident gesimuleerd, dat zich in de loop van de dag ontwikkelde. Zo konden de alarmerings- en interventieprocedures voor een eventuele gebeurtenis tijdens het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 worden getest. Er zijn reeds nuttige lessen getrokken.  

Sophie Lavaux, hoge ambtenaar en directrice-generaal van safe.brussels: "Het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 is belangrijk voor de bevolking en in het bijzonder voor de slachtoffers en hun families. Het is mijn rol om erover te waken dat het proces goed verloopt. Mijn bijdrage als hoge ambtenaar en directrice-generaal van safe.brussels is het organiseren van een dergelijke oefening. Het gelijktijdig inzetten van honderden actoren op de JUSTITIA-site en in het Regionaal Crisiscentrum (RCCR) is essentieel om te leren samenwerken. Door samen onze procedures te testen, creëren we betere reflexen, wat essentieel is in een crisis. De aanslagen die de voorbije jaren in verschillende landen werden gepleegd, leerden ons één ding: onze veiligheid is essentieel voor onze vrijheid. Mijn dank gaat dan ook uit naar alle vrouwen en mannen die elke dag opnieuw zorgen voor een veiliger Brussel."

Michel Goovaerts, eerste hoofdcommissaris van politie, Korpschef van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene: "Ik ben me bewust van het belang van dergelijke oefeningen. Ze stellen elke betrokkene in staat om te reageren op het onverwachte en om met noodsituaties en stress om te gaan. Om noodinterventies correct en snel uit te voeren, moet je voorbereid zijn. Ik wil onze politiemensen en partners dan ook bedanken voor hun inzet."

Kolonel Tanguy du Bus de Warnaffe, Officier-Diensthoofd DBDMH: "Dit ongeziene proces in de gerechtelijke geschiedenis van onze democratie is door de verschillende autoriteiten nauwgezet voorbereid om in de best mogelijke omstandigheden plaats te vinden. Een oefening op ware grootte, zoals die van vandaag, waarbij operationele middelen op het terrein worden ingezet, is essentieel om de commandostructuur te testen, de communicatiekanalen tussen de verschillende partners te finetunen, de vastgelegde procedures toe te passen en te evalueren en ook om met eigen ogen kennis te nemen van de specifieke kenmerken van de plaats. Het doel is ons klaar te stomen om op efficiënte en gepaste wijze om te gaan met alle soorten incidenten, in nauwe samenwerking met de verschillende betrokkenen partijen."

Filip Heyndrickx, Adviseur-generaal, Directeur Infrastructuur, FOD Justitie : "De FOD Justitie is ervan overtuigd dat deze multidisciplinaire oefening een absolute meerwaarde biedt om in tijden van reële crisis op een efficiënte en doortastende manier te kunnen reageren. De diensten van de FOD Justitie verleenden derhalve hun volledige medewerking en stelden alle middelen ter beschikking om deze oefening te faciliteren. Ik wens via deze weg dan ook expliciet alle medewerkers van de FOD Justitie en alle partners te bedanken voor hun gewaardeerde medewerking en inzet."

Bij dergelijke oefeningen hebben alle betrokken actoren de gemeenschappelijke doelstelling om de veiligheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te waarborgen.

De organisatie van multidisciplinaire oefeningen, onder verschillende vormen, maakt het mogelijk om de procedures te testen en de haalbaarheid ervan te evalueren. Bovendien kunnen alle actoren vertrouwd geraken met hun rol in het crisisbeheer en kan de strategische en operationele coördinatie tussen alle veiligheids- en hulpverleningsactoren van het Brussels Gewest getest worden. 
Vorig jaar werd in de nacht van 24 op 25 september een oefening georganiseerd in de Brusselse verkeerstunnel bij de Hallepoort. De Brusselse samenwerking tussen alle veiligheidsactoren zet zich nu verder, voor een veilig Brussel. 
 

Contactpersonen voor de media:
Christophe DUBOIS | Responsable communication de crise de safe.brussels (FR) 
M +32 490 67 40 28| com@safe.brussels 
Jolien NACKAERTS | Communicatieverantwoordelijke safe.brussels (NL) 
M +32 498 17 89 32 | com@safe.brussels
 

Crisisoefening op de Justitia-site

Verwante artikels

AlerteAlerte

Maatregelen tegen het Coronavirus COVID-19 - veelgestelde vragen

26.03.2020

Lees meer over Maatregelen tegen het Coronavirus COVID-19 - veelgestelde vragen

AlerteAlerte

Coronavirus - besmetting via voorwerpen, oppervlaktes of verpakkingen

24.03.2020

Lees meer over Coronavirus - besmetting via voorwerpen, oppervlaktes of verpakkingen

AlerteAlerte

— Besluit van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat uithuiszettingen verbiedt

18.03.2020

Lees meer over — Besluit van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat uithuiszettingen verbiedt

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!