Crisisbeheer en veerkrachtCrisisbeheer en veerkracht

Feestdagen in Brussel: een wacht- en veiligheidssysteem opgezet vanuit het regionaal crisiscentrum

31.12.2021

Verbod op vuurwerk, multidisciplinaire voorbereiding en activering van het regionaal crisiscentrum om interventie- en hulpdienstoperaties te coördineren, zijn de maatregelen die het systeem vorm geven dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft ingevoerd om de veiligheid van de burgers te waarborgen tijdens de overgang naar het nieuwe jaar.

Elk jaar veroorzaakt het gebruik van vuurwerk met de feestdagen talloze ongevallen met ernstige en minder ernstige gevolgen voor de gebruikers en toeschouwers. 

De gezondheidscrisis houdt het zorgpersoneel meer dan ooit in haar greep, vandaar werden alle noodzakelijke maatregelen getroffen om te vermijden dat er nog meer druk op de hulpdiensten terecht komt en zodat ernstige ziekenhuisopnames vermeden kunnen worden. De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft bijgevolg een politiebesluit goedgekeurd waarbij het gebruik van vuurwerk in de openbare ruimte en privéruimte (tuinen, terrassen en balkons) verboden wordt van 23 december tot 9 januari 2022. 

Rudi VERVOORT, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:Vanuit mijn bevoegdheden moet ik waken over de veiligheid van onze burgers. Daarom en om de feestdagen voor iedereen zo goed mogelijk te laten verlopen, moet worden vermeden dat risicogedrag door het gebruik van vuurwerk de inspanningen van het medisch personeel verstoort en leidt tot een overbelasting van de ziekenhuizen die door de gezondheidscrisis sowieso al onder druk staan.”

Activering van het regionaal crisiscentrum

Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) heeft haar gewestelijk crisiscentrum (RCCR) geactiveerd om dit grootschalige event in goede banen te leiden. Het RCCR stoelt zowel op de unieke aansturing voor het hele Brusselse grondgebied als op een wachtsysteem bij de analyse van ingezamelde informatie en ook de coördinatie van machten verantwoordelijk voor veiligheids- en interventieoperaties. 

Sophie Lavaux,  hoge ambtenaar en directrice-generaal bij BPV: “Alle Brusselaars moeten in de beste omstandigheden van oudejaarsavond kunnen genieten en om het feestelijke karakter ervan te behouden, zet ik mij in voor een voorbereidende en onmisbare omkadering bij het beheer van het wachtsysteem dat hiertoe werd ingevoerd. Bijgestaan door de vertegenwoordigers van hulp- en interventiediensten is het mijn taak om in real time het verloop van de avond te volgen vanuit het gewestelijk crisiscentrum, waardoor ik snel kan reageren op de situatie en gepaste maatregelen kan treffen indien nodig.

De eerste regeringscommissaris Michel Goovaerts, de Korpschef van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene en gold commander van de politiestructuur, wenst  het personeel te feliciteren dat zich zal inzetten voor de veiligheid op nieuwjaarsnacht alsook voor de andere courante missies. De toegewijde inzet van eenieder om een zo vlot mogelijke start te nemen in het nieuwe jaar.

Ik ben me ervan bewust dat deze editie eens te meer bijzonder is en wens de kwaliteit en het professionalisme te onderlijnen van de onfeilbare inzet van onze politiemensen en partners, alsook hun kracht en vastberadenheid om zo snel mogelijk terug te keren naar het normale leven.

Tanguy du Bus de Warnaffe, Officierdienstchef Brandweer van BrusselElk jaar gaan we over tot een risicoanalyse om ons zo goed mogelijk voor te bereiden. Vorig jaar waren er door de avondklok minder tussenkomsten dan gewoonlijk. Maar we zijn toch voorbereid op een drukke nacht. De goede samenwerking met onze partners, onder meer de politie, is uiteraard cruciaal. Daartoe werden er de laatste twee jaar meerdere procedures herzien die nu uitgetest konden worden. De uitdaging bestaat erin om hulp te kunnen bieden zonder zich in nodeloos in gevaar te brengen in geval van spanningen. Verder is het nooit overbodig om te herhalen dat wij er zijn om te helpen! Het is belangrijk dat we onze opdrachten rustig kunnen uitvoeren.

Volgens de federale gezondheidsinspecteurs van de FOD Volksgezondheid Frédéric De Fays en Pascal Rosière: “Op vlak van dringende medische hulp, zijn de middelen aangepast aan de feestelijkheden die toegelaten zijn door het overlegcomité in het kader van de huidige gezondheidssituatie. Dit jaar zijn de gebruikelijke middelen voor dringende medische hulp geactiveerd en beschikbaar. Bijstand van het Rode Kruis is mogelijk wanneer de toestand erger zou worden. De federale gezondheidsinspectie is aanwezig binnen het crisiscentrum om de middelen van medische discipline aan te passen en ervoor te zorgen dat de veiligheid van de interventieploegen in samenwerking met andere disciplines gewaarborgd blijft”. 

Het gewestelijk crisiscentrum wordt geactiveerd voor een tiental Europese en NAVO-toppen per jaar, in het kader van de opvolging van aanslagen of eventuele grote rampen en ook om een duizendtal gebeurtenissen per jaar zoals betogingen, sportieve of culturele evenementen te begeleiden. 

Feestdagen in Brussel: een wacht- en veiligheidssysteem opgezet vanuit het regionaal crisiscentrum

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!