Coördinatie van de actoren rond preventie, veiligheid en hulpdiensten (preventie, crisisbeheer en handhaving van de openbare orde) en de administratieve aanpak van de georganiseerde misdaadCoördinatie van de actoren rond preventie, veiligheid en hulpdiensten (preventie, crisisbeheer en handhaving van de openbare orde) en de administratieve aanpak van de georganiseerde misdaad

Goedkeuring van een ontwerpordonnantie houdende het herwerken van de ordonnantie van 28 mei 2015

03.05.2024

Op 3 mei 2024 werd in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement een belangrijke stap gezet met de goedkeuring van een ordonnantie houdende het herwerken van de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht. De ordonnantie van 28 mei 2015 is de wetgevende tekst aangaande de oprichting van twee essentiële pijlers van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Gewest: safe.brussels (officiële naam: Brussel Preventie & Veiligheid) en Brusafe. 

De hervorming streeft naar een rationalisering en optimalisering van de bestaande structuren en omvat meerdere strategische luiken.
Vooreerst wordt safe.brussels nu erkend als officiële naam van de instelling, wat haar zal toestaan zich nog beter te positioneren in het gewestelijke landschap. Haar opdrachten worden voortaan duidelijk onderverdeeld in vijf grote pijlers: 

  • Kennis over veiligheid ontwikkelen;
  • De operationele coördinatie van het overheidsbeleid verzekeren;
  • De bevoegdheden van de autoriteiten belast met civiele veiligheid ondersteunen;
  • De veiligheidsberoepen promoten;
  • De eerstelijnsdiensten in het kader van preventie en crisisbeheer versterken. 

Die opdrachten worden vertaald in een reeks concrete acties en gestructureerd in de risicocyclus. Die cyclus omvat identificatie, analyse,  preventie, voorbereiding, coördinatie van het overheidsbeleid, evaluatie, steun aan opleiding en weerbaarheidsbeleid.

De bepalingen met betrekking tot Brusafe worden opgeheven. Haar taken worden herverdeeld en safe.brussels staat voortaan in voor de opdrachten betreffende de ontwikkeling van een geïntegreerde visie rond vorming in veiligheids-, preventie- en hulpverleningsberoepen en voor de terbeschikkingstelling van materiaal en infrastructuur.

Doel van die ambitieuze hervorming? De coördinatie en de doeltreffendheid van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest versterken en de bestaande structuren afstemmen op de hedendaagse uitdagingen die de veiligheid en de bescherming van de burgers met zich meebrengen.

Lees de tekst op de Belgisch staatsblad.

Goedkeuring van een ontwerpordonnantie houdende het herwerken van de ordonnantie van 28 mei 2015

Verwante artikels

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Criminaliteitsverschijnselen onder de loep: het Verslag 2018 van het BOPV

11.02.2020

Lees meer over Criminaliteitsverschijnselen onder de loep: het Verslag 2018 van het BOPV

Een coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk GewestEen coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Handvatten voor de preventie en omgang met polarisering en radicalisering in Brussel en de Vlaamse rand

08.08.2019

Lees meer over Handvatten voor de preventie en omgang met polarisering en radicalisering in Brussel en de Vlaamse rand

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Focus 1 - Intrafamiliaal Geweld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de lockdownperiode

16.07.2020

Lees meer over Focus 1 - Intrafamiliaal Geweld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de lockdownperiode

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!