Opleiding van de actoren van de veiligheids-, preventie- en hulpdienstketen en academische partnerschappen tot stand brengenOpleiding van de actoren van de veiligheids-, preventie- en hulpdienstketen en academische partnerschappen tot stand brengen

Safe.brussels werkt mee aan het Europees PACTESUR II-project

14.11.2023

Onlangs nog, werd duidelijk dat de beveiliging van de openbare ruimte vandaag een belangrijke uitdaging is in Europese steden.

De ordediensten spelen een essentiële rol in de beveiliging van de openbare ruimte dankzij hun aanwezigheid op het terrein, hun opleiding, hun samenwerking met de private sector en hun relatie met de bevolking. Safe.brussels is trots dat het als partner meewerkt aan het Europees PACTESUR II-project, in samenwerking met PZ ZUID.

PACTESUR II een Europees project dat politiediensten bij de uitoefening van hun taken wil ondersteunen. Het is gericht op de uitwerking en de uitwisseling van best practices op lokaal niveau via de organisatie van kwalitatieve opleidingen voor lokale ordediensten én uitwisselingen tussen politiediensten uit verschillende steden en regio's. 

Het PACTESUR II-project stuurt ook aan op meer participatie en betrokkenheid van burgers bij de beveiliging van de openbare ruimte. Publieke en private sectoren worden aangemoedigd om intenser samen te werken op het vlak van veiligheid.

De coördinatie van het project is in handen van Efus, in samenwerking met de steden Nice, Turijn, Luik en Madrid.
 

Safe.brussels werkt mee aan het Europees PACTESUR II-project

Verwante artikels

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Criminaliteitsverschijnselen onder de loep: het Verslag 2018 van het BOPV

11.02.2020

Lees meer over Criminaliteitsverschijnselen onder de loep: het Verslag 2018 van het BOPV

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Gewestelijke visie en strategie rond preventie en veiligheidsberoepen in Brussel

25.02.2020

Lees meer over Gewestelijke visie en strategie rond preventie en veiligheidsberoepen in Brussel

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Eerste jaarverslag Brussel Preventie & Veiligheid

21.11.2018

Lees meer over Eerste jaarverslag Brussel Preventie & Veiligheid

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!