Opleiding van de actoren van de veiligheids-, preventie- en hulpdienstketen en academische partnerschappen tot stand brengenOpleiding van de actoren van de veiligheids-, preventie- en hulpdienstketen en academische partnerschappen tot stand brengen

Start projectoproep de Prijs David Yansenne, 2020

01.07.2020

Sinds 2015 zet de Prijs David Yansenne projecten in de bloemetjes die zich inzetten voor een samenwerking tussen de actoren van de preventie- en veiligheidsketen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze ceremonie is een eerbetoon aan de nagedachtenis en nalatenschap van David Yansenne, de minister-president wenst de initiatieven te bekronen die de lokale partnerships op het vlak van preventie en veiligheid versterken en aanmoedigen via de ontwikkeling van een transversale en geïntegreerde aanpak voor Brussel. 

De bedoeling is dat de samenwerking tussen de politie- en preventiediensten versterkt wordt binnen de wijken, op gemeentelijk, intergemeentelijk, zonaal en gewestelijk niveau, maar eveneens om partnerships tussen de publieke actoren van de preventie- en veiligheidsketen, het maatschappelijk middenveld en de burgers aan te moedigen.


Voor het zesde jaar op rij, ondergaat de Prijs David Yansenne een evolutie. Het partnerschap is voortaan open voor elke speler van de preventie- en veiligheidsketen binnen het Brussels Gewest zonder de verplichting er een gemeente of politiezone bij te betrekken.


De Prijs David Yansenne bekroont de bestaande initiatieven waarvan de concrete verwezenlijkingen geëvalueerd zullen worden door een expertenjury. Hij kan maar een keer aan eenzelfde project worden toegekend. Een jury bestaande uit deskundigen van preventie en veiligheid (kabinet van de Minister-President, Brussel Preventie en Veiligheid, Brusafe, universitairen, lokale overheden, politie, parket MIVB) zal de relevantie van het project evalueren, alsook de kwaliteit van het partnership, het innovatieve karakter en de methodologie.


De kandidaatsdossiers worden ten laatste tegen 31 juli 2020 verwacht.


Er worden 3 prijzen uitgereikt, met een respectieve waarde van 6000, 4000 en 2000 euro. Bovendien zal er in het kader van de prijsuitreiking een promotiefilm van het project gemaakt kunnen worden, deze zal vervolgens getoond worden tijdens de ceremonie alsook op sociale media.
 

 

Documentatie 

 

Woordje uitleg van een laureaat


“ Dankzij de David Yansenne-prijs hebben wij onze zichtbaarheid kunnen vergroten. Deze film biedt inderdaad alle professionals die betrokken zijn bij het opvangen van slachtoffers van seksueel geweld de kans om de ins & outs van ons centrum te begrijpen. Deze wordt tevens ook gebruikt tijdens de opleiding van studenten. Tot slot hebben we een deel van het budget kunnen gebruiken om een t shirt in de kleuren van ons centrum aan alle professionals te schenken die betroffen zijn bij het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) in Brussel.  Een ontmoetingsdag met verpleegkundigen, psychologen, artsen, maar ook zedeninspecteurs, projectcoördinatoren binnen de politie of substituten van de procureur die allemaal interveniëren bij zedenfeiten zal ingepland worden.”


Dr. Christine Gilles, responsable du centre de prise en charge des violences sexuelles

 

 

Video van de Prijs 

Start projectoproep de Prijs David Yansenne, 2020
Start projectoproep de Prijs David Yansenne, 2020

Verwante artikels

Opleiding van de actoren van de veiligheids-, preventie- en hulpdienstketen en academische partnerschappen tot stand brengenOpleiding van de actoren van de veiligheids-, preventie- en hulpdienstketen en academische partnerschappen tot stand brengen

Safe.brussels werft aan! Videoportret Cindy MASSAGÉ

23.12.2021

Lees meer over Safe.brussels werft aan! Videoportret Cindy MASSAGÉ

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Gewestelijke visie en strategie rond preventie en veiligheidsberoepen in Brussel

25.02.2020

Lees meer over Gewestelijke visie en strategie rond preventie en veiligheidsberoepen in Brussel

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

26.10.2019

Lees meer over Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!