AlerteAlerte

Toestand Coronavirus (Covid19) – Brussels Hoofdstedelijk Gewest

04.03.2020

Het is begrijpelijk dat burgers zich na de krokusvakantie vragen stellen over de huidige situatie.

België bevindt zich momenteel in fase 2, wat in dit stadium betekent dat er enkele gevallen bekend zijn van mensen met symptomen in het hele land. Deze fase legt geen beperkingen op aan de bewegingsvrijheid, maar het vereist wel dat we waakzaam blijven voor het geval dat er symptomen optreden.

De voorzorgsmaatregelen die de medische diensten nemen zijn gericht op:

  • mensen die in een risicozone zijn geweest en symptomen vertonen;
  • mensen die in contact zijn geweest met een bevestigd geval.


Na de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van gisteren (1 maart) en het overlegcomité dat vanmorgen door de premier is bijeengeroepen, is vandaag een buitengewone Gewestelijke  Veiligheidsraad (Cores) bijeengeroepen om de situatie te herbekijken. Deze Raad brengt de burgemeesters van de 19 Brusselse gemeenten en de hoofden van de politiediensten samen op initiatief van de Minister-President en de Hoge ambtenaar. Gezien de agenda heeft de Minister-President ook de Minister van Volksgezondheid GGC en de Staatssecretaris voor de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp uitgenodigd.

Gezien de realiteit van het Brussels Gewest en de grote mobiliteit van de burgers in de 19 gemeenten en daarbuiten, was deze Cores noodzakelijk om de coherentie te verzekeren teneinde de medische sector en de federale gezondheidsautoriteiten te ondersteunen. Het doel is te zorgen voor een gecoördineerde communicatie tussen alle bevoegde autoriteiten én naar de burgers toe.

Alle aanwezige overheden willen aandacht besteden aan het behoud van de gezondheid van de burgers en meer in het bijzonder van diegenen die het meest blootgesteld zijn aan ernstige symptomen (ouderen en chronisch zieken).

Bij deze gelegenheid werd afgesproken om:

  • het in kaart te brengen van de gebeurtenissen en het aantal mensen dat werd getroffen (via de lokale noodplanners en de politiezones);
  • de Business Continuity Plans (BCP’s) in het gebied te herzien;
  • voorafgaand overleg te organiseren afhankelijk van de evolutie van de situatie alvorens maatregelen te nemen op lokaal/regionaal niveau en dit in nauwe samenwerking met de federale overheid;
  • CORES-bijeenkomsten te organiseren indien de situatie dat vereist.
  • De medische diensten zoals het CMU Sint-Pieters in Brussel, één van de twee referentieziekenhuizen in België, blijven gemobiliseerd en staan klaar om elk verdacht geval te behandelen.

De communicatie van de gezondheidsautoriteiten wordt bijgewerkt naarmate de toestand evolueert.

Voor meer informatie kunt u steeds de website van de FOD Volksgezondheid raadplegen op www.info-coronavirus.be of contact opnemen kan via het gratis telefoonnummer 0800/14 689. Ook de twitterberichten van de FOD Volksgezondheid zijn een goede bron van informatie.

Tot slot betuigt Minister-President Rudi Vervoort zijn beste wensen voor het herstel van mensen die in contact zijn gekomen met het Coronavirus.

Documenten:

Toestand Coronavirus (Covid19) – Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Verwante artikels

AlerteAlerte

Maatregelen tegen het Coronavirus COVID-19 - veelgestelde vragen

26.03.2020

Lees meer over Maatregelen tegen het Coronavirus COVID-19 - veelgestelde vragen

AlerteAlerte

Stand van zaken Coronavirus (Covid19) – Maatregelen genomen door de Gewestelijke Veiligheidsraad

13.03.2020

Lees meer over Stand van zaken Coronavirus (Covid19) – Maatregelen genomen door de Gewestelijke Veiligheidsraad

AlerteAlerte

Coronavirus - besmetting via voorwerpen, oppervlaktes of verpakkingen

24.03.2020

Lees meer over Coronavirus - besmetting via voorwerpen, oppervlaktes of verpakkingen

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!