Veiligheid in Brussel

Bij de zesde staatshervorming werden in Brussel de bevoegdheden – die in andere provincies uitgeoefend worden door de gouverneurs – overgeheveld naar het Gewest. Ze worden nu waargenomen door de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de hoge ambtenaar. We onderscheiden twee soorten bevoegdheden. De minister-president staat in voor het verzekeren van de openbare orde. De hoge ambtenaar zorgt voor de garantie van de civiele veiligheid, in nauwe samenwerking met de partners uit de noodplanning.

Openbare veiligheid

Ontdek de middelen die het Brussels Gewest inzet voor onze veiligheid.

Lees meer

Noodplanning

De cel noodplanning ondersteunt de coördinatie van de hulpdiensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in geval van crisis.

Lees meer

Risico’s en crisisbeheer

In noodgevallen ontplooien alle actoren van de veiligheids- en preventieketen hun menselijke en technische middelen om de situatie zo goed mogelijk te beheren.

Lees meer

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!