Bekendmaking van de winnaars van de David Yansenne-prijs 2022

07.02.2023

De Prijs David Yansenne 2022 bekroont projecten die tot doel hebben om slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld beter op te vangen, maar ook een project dat erop gericht is de relatie tussen jongeren en de politie te verbeteren. 

Sinds 2015 overhandigt de Brusselse minister-president de Prijs David Yansenne, genoemd naar wijlen korpschef David Yansenne, aan een of meerdere projecten die tot doel hebben om de preventie- en veiligheidsdiensten voor de burgers te verbeteren. De Prijs David Yansenne is een beloning voor initiatieven die beoordeeld worden door een jury bestaande uit experten en mensen die beroepsmatig actief zijn in de veiligheids- en preventiesector (kabinet van de minister-president, safe.brussels, Brusafe, academici, de federale politie, het parket van Brussel en de MIVB). De jury beoordeelt de projecten op hun relevantie, de kwaliteit van de samenwerking, de mate waarin ze vernieuwend zijn en de methodologie waarop ze berusten.   

Sophie Lavaux, hoge ambtenaar en DG van safe.brussels, onthulde dinsdag tijdens een ceremonie de namen van de drie winnaars van de prijs van 2022 in haar naam en die van minister-president Rudi Vervoort.

De eerste prijs is voor het project “Casa Assistance” van de vzw Casa Legal 

“Casa Assistance” is een project voor de bestrijding van huiselijk geweld van de vzw Casa Legal. Die werkt hiervoor samen met advocaten en met de sectie EVA van de politiezone Brussel-Hoofdstad / Elsene.

Dankzij de samenwerking met advocaten krijgen slachtoffers via dit project de kans om een beroep te doen op socio-juridische en multidisciplinaire begeleiding. Die socio-juridische begeleiding houdt in dat er een vertrouwensband met het slachtoffer wordt opgebouwd, waarna er juridische verdediging en/of hulp wordt geboden bij het indienen van een klacht. Vervolgens wordt er ook ondersteuning aangeboden door een psychosociaal werker van Casa Legal. Daarnaast worden er in samenwerking met de sectie EVA van de lokale politie Brussel-Hoofdstad workshops voor professionals georganiseerd. Dit project verloopt in samenwerking met de sectie EVA van de politiezone Brussel-Hoofdstad/ Elsene. 

De sectie EVA krijgt op haar beurt de tweede prijs toegekend

De sectie EVA (Emergency Victim Assistance) is een gespecialiseerde verhooreenheid die zich inzet om de reactie van de politie op slachtoffers van voornamelijk seksuele misdrijven, huiselijk geweld en/of haatmisdrijven te verbeteren, met volledig respect voor deze mensen, hun behoeften en verwachtingen en op hun tempo. Op basis van haar expertise en de samenwerking met haar vele partners heeft de sectie EVA een specifiek dienstenaanbod ontwikkeld om secundaire victimisatie te vermijden.  

De derde prijs wordt toegekend aan het project Team School van de politiezone Brussel-Noord

Team School zet zich in voor de verbetering van de relatie tussen jongeren en politie. 127 politiemensen zetten zich, naast hun dagelijks werk, in voor tal van projecten op 163 scholen (van het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs) en 93 kinderdagverblijven die in hun zone gevestigd zijn. Dankzij Team School krijgen jongeren de mogelijkheid om meer verbinding te krijgen met de politie, elkaar beter te leren kennen en komaf te maken met de stereotype denkbeelden over de politie.

“Ik ben bijzonder verheugd dat twee van de drie bekroonde projecten gewijd zijn aan de opvang van slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld. Proficiat aan het project Casa Assistance en de sectie EVA voor het geleverde werk! Een vrouw op drie in België is sinds haar vijftiende al het slachtoffer geweest van fysiek of seksueel geweld. Dagelijks worden negen aangiften van verkrachting gedaan, maar men vermoedt dat 90% van de slachtoffers geen klacht indient. Bovendien is 53% van de slachtoffers minderjarig. Deze cijfers tonen aan hoe belangrijk het is om deze plaag te bestrijden. Ik wil ook het Team School van de politiezone Brussel-Noord feliciteren voor de manier waarop het dankzij zijn buurtwerking dagelijks een vertrouwensband opbouwt met de Brusselse kinderen en jongeren”, aldus Brussels minister-president Rudi Vervoort.

De drie winnende projecten worden beloond met respectievelijk 6.000, 4.000 en 2.000 euro.

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!