Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

International Overdose Awareness Day

29.08.2023

31 augustus is de Internationale dag ter voorkoming van overdosis (International Overdose Awareness Day). Het doel van deze dag is mensen bewuster te maken van overdoses en het stigma dat aan druggebruik verbonden is te verminderen.

Druggebruik, en meer in het algemeen verslavingen, leiden tot veiligheidsproblemen en vormen belangrijke uitdagingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Safe.brussels en haar partners zetten zich dagelijks in om acties en projecten op te zetten die gericht zijn op het beperken van de risico's die gepaard gaan met druggebruik.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering wil de verenigingssector mobiliseren om het GVPP 2021-2024 te helpen uitvoeren. In 2021 stemde ze daarom in met de lancering van een projectoproep om het beheer van het subsidieprogramma af te stemmen op verenigingen zonder winstoogmerk (vzw's) die actief zijn op het gebied van preventie en veiligheid.

Niet minder dan 52 projecten afkomstig van 42 verenigingen werden in het kader van deze projectoproep van safe.brussels geselecteerd en gesubsidieerd. Daarvan richten 8 projecten zich specifiek op de maatregelen in thema 3 'drugs en verslaving':

Drie vzw's stellen projecten voor ter versterking van systemen van mobiele sociale begeleiders van druggebruikers die kampen met sociale uitsluiting, zoals ondersteund door maatregel 3.1.

De vzw Dépannage d'Urgence de Nuit et Echanges (DUNE), met het initiatief DUNE Mobile, reageert op deze maatregel met een project dat op drie pijlers steunt:

1. 'veldwerkactiviteiten', die het mogelijk maken druggebruikers op straat te ontmoeten om hen opvang en begeleiding naar de eerstelijnsdiensten voor te stellen;
2. 'Medibus', een mobiel systeem voor risicobeperking en een verpleegcentrum;
3. 'mobiele begeleiding en verbinding', het fysiek begeleiden van personen naar de eerstelijnsdiensten en werken aan banden met de actoren uit de sociale en gezondheidssector.

De vzw Modus Vivendi ontwikkelde verschillende projecten voor de analyse van psychotrope middelen. Het project 'Testing Mobile' betrekt sociale begeleiders van laagdrempelige centra en loketten voor de verdeling van risicobeperkend materiaal, waardoor een zeer kwetsbaar en/of sociaal uitgesloten publiek kan worden bereikt. Dankzij haar analysediensten tijdens de 'Chemsex'-permanenties van de vzw Ex Aequo bereikt Modus Vivendi ook een publiek dat producten gebruikt die minder bekend zijn en vaak online worden gekocht. Op die manier kunnen nieuwe synthetische producten sneller worden opgespoord. Tot slot bereikt Modus Vivendi ook de feestvierders tijdens haar 'Modus Fiesta'-permanenties: testing op vraag, elke vrijdagavond.

De vzw LAMA biedt met haar mobiele team Artha een mobiel begeleidingssysteem voor druggebruikers in precaire verblijfssituaties op het Brusselse grondgebied.

De pijler van maatregel 3.2 betreffende het opstellen van een geactualiseerd repertorium van de gespecialiseerde structuren ter bevordering van de gezondheid en ter preventie van verslavingen, bestemd voor niet-gespecialiseerde diensten, wordt gedragen door 2 vzw's.

De vzw DUNE (Dépannage d'Urgence de Nuit et Echanges) heeft haar tool 'Le Bon Plan', een gids voor toegang tot sociale en gezondheidsvoorzieningen in Brussel (repertorium en cartografie), verbeterd dankzij de projectoproep van safe.brussels. Deze gids voor toegang tot sociale en gezondheidsvoorzieningen in het BHG (in het NL, FR en EN) is momenteel beschikbaar in drie formaten (papieren agenda, mobiele app, toepassing op interactieve terminals in meer dan 40 metrostations). Hij is bedoeld voor mensen die zich in een zeer kwetsbare situatie bevinden, maar ook voor de hele Brusselse bevolking, actoren uit de preventie-en veiligheidsketen en teams op het terrein uit de sociale en gezondheidssector. Er wordt ook een webversie gelanceerd. De vzw Medimmigrant heeft een juridisch medewerker aangeworven om haar activiteiten verder uit te bouwen: juridisch onderzoeken van specifieke situaties, updaten van de website, aanbieden van opleidingen enz.

Drie vzw's willen inspelen op maatregel 3.8 door middel van projecten om het zorgaanbod voor mensen met een verslaving te ontwikkelen en te diversifiëren, maar ook om de begeleiding van gebruikers te versterken.

Met haar project 'modulaire huisvesting' stelt de vzw Straatverplegers een innovatieve oplossing voor om kwetsbare personen met een verslaving duurzaam te re-integreren. Door snel woningen te creëren in de vorm van woonmodules, kunnen plaatsen worden aangeboden die privacy en veiligheid bieden, maar ook een geschikt kader voor begeleiding, met het oog op duurzame maatschappelijke re-integratie.

De vzw Modus Vivendi richt haar project op 'het centraliseren van de behoeften, de toegankelijkheid en de diversificatie van veiliger gebruiksmateriaal voor Brusselse diensten om tegemoet te komen aan de behoeften van de gebruikers'. De oprichting van een aankoopcentrale in het kader van de voorziening voor toegang tot steriel injectie- en inhalatiemateroiaal (Dispositif d'Accès au Matériel Stérile d'Injection et d'Inhalation, DAMSI2) maakt het voor de risicobeperkende diensten (vooral de loketten voor het inwisselen van spuiten) mogelijk om zich te voorzien van goedkoper en kwaliteitsvol injectie- en inhalatiemateriaal bestemd voor de meest kwetsbare druggebruikers.

Tot slot biedt het project 'Artha+' van LAMA vzw en Dokters van de Wereld België medische, sociale, psychologische en juridische bijstand aan jonge migranten die worstelen met verslaving. Dit gebeurt door hun integratie in opvang- en huisvestingsvoorzieningen en in de algemene en/of gespecialiseerde gezondheidszorg te bevorderen, maar ook door het opvangaanbod te diversifiëren, door opkomende fenomenen te identificeren (bv. NBM, bij doelgroepen van migranten) en de lokale verankering te versterken.

Kortom, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft gekozen voor een globale en coherente benadering om de uitdagingen op het gebied van drugs en verslaving aan te pakken. Door te kiezen voor een alomvattende strategie die preventieve maatregelen, bijstand en risicobeperking omvat, laat het Gewest zien dat het zich inzet voor de gezondheid en het welzijn van zijn burgers. Een betere toegang tot opvangcentra, gespecialiseerde opleiding voor teams op het terrein en diversificatie van de beschikbare diensten wijzen op een duidelijke bereidheid om aan de uiteenlopende en complexe behoeften van de doelgroepen te beantwoorden. Dit beleid gaat verder dan louter repressie en richt zich op maatschappelijke re-integratie. Het biedt een alomvattende benadering waarmee deze problemen doeltreffend en duurzaam kunnen worden aangepakt.

Klik hier voor meer informatie over thema 3.

International Overdose Awareness Day

Verwante artikels

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

SOLIDIFY Reinforcing Harm Reduction Strategies at the Local Level – the Role of Supervised Drug Consumption Facilities

24.06.2020

Lees meer over SOLIDIFY Reinforcing Harm Reduction Strategies at the Local Level – the Role of Supervised Drug Consumption Facilities

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Katern 1 van het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV)

14.12.2018

Lees meer over Katern 1 van het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV)

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Katern 2 - Resultaten van de Gewestelijke Veiligheidsenquête 2018

29.10.2019

Lees meer over Katern 2 - Resultaten van de Gewestelijke Veiligheidsenquête 2018

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!