Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Onveiligheid en drugsoverlast: minister-president Rudi Vervoort organiseert cruciaal overleg bij safe.brussels

06.09.2023

In het licht van een onrustwekkende toename van het aantal meldingen van overlast en problemen gelinkt aan drugs in verschillende wijken van de Belgische hoofdstad nam Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het initiatief om buurtbewoners en -organisaties uit te nodigen op een vergadering bij safe.brussels op 1 september 2023. 

Vorige week riepen tientallen buurtcomités en -organisaties de autoriteiten in een open brief op om onmiddellijk maatregelen te treffen tegen de toenemende drugsproblematiek en de gevolgen daarvan. De buurtcomités vroegen om de tussenkomst van Rudi Vervoort en van de burgemeesters van Brussel, Anderlecht, Sint-Jans-Molembeek, Sint-Gillis en Sint-Joost-ten-Node. 

De vergadering vond plaats op 1 september 2023 bij safe.brussels in aanwezigheid van Rudi Vervoort, minister-president, Elke Van den Brandt, minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid, en Alain Maron, minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie. Onder meer dankzij de aanwezigheid van het buurtcomité Ribaucourt-Leopold kregen de buurtbewoners de kans om hun bekommernissen toe te lichten. Thema's als veiligheid, netheid, openbare ordeverstoring en de constante problemen gelinkt aan drugs in hun wijk werden aangesneden. 

De algemene directie van safe.brussels, vertegenwoordigd door Sophie Lavaux, hoge ambtenaar en directrice-generaal, en Yves Bastaerts, adjunct-directeur-generaal , luisterde aandachtig naar de bekommernissen van de burgers. Ook de aanwezige ministers boden een luisterend oor en lichtten vervolgens de reeds getroffen maatregelen toe. Die acties zijn het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de openbare diensten en het verenigingswezen en beogen een significatieve verbetering van de situatie. 

De vergadering werd afgesloten met een sterk engagement van minister-president Rudi Vervoort. Er komt een volgende ontmoeting met het buurtcomité, waar ruimte zal zijn voor een evaluatie van de situatie en voor open communicatie met de betrokken burgers. 

Dit initiatief toont aan dat de gewestelijke bevoegdheden proactief tewerk willen gaan. Ze slaan de handen in elkaar voor een betere levenskwaliteit van de inwoners van de getroffen wijken en bij uitbreiding voor een veilig Brussel. 

Onveiligheid en drugsoverlast: minister-president Rudi Vervoort organiseert cruciaal overleg bij safe.brussels

Verwante artikels

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

SOLIDIFY Reinforcing Harm Reduction Strategies at the Local Level – the Role of Supervised Drug Consumption Facilities

24.06.2020

Lees meer over SOLIDIFY Reinforcing Harm Reduction Strategies at the Local Level – the Role of Supervised Drug Consumption Facilities

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Katern 1 van het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV)

14.12.2018

Lees meer over Katern 1 van het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV)

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Ons jaarverslag 2018 staat online

28.11.2019

Lees meer over Ons jaarverslag 2018 staat online

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!