Crisisbeheer en veerkrachtCrisisbeheer en veerkracht

13 oktober - Internationale Dag voor rampenrisicovermindering

11.10.2022

De VN riep 13 oktober uit tot de internationale Disaster Risk Reduction (DRR) day. Het doel? Wereldwijd een cultuur van risicobewustzijn en rampenbeperking bevorderen.  

De klimaatverandering leidt wereldwijd tot meer extreme weersomstandigheden en natuurfenomenen die zich kunnen ontwikkelen tot natuurrampen en schade berokken aan mens, dier, milieu en maatschappij. In 2021 werd België, en bij uitbreiding Europa, geteisterd door verwoestende overstromingen en hevige bosbranden. Het risicobeheer van natuurrampen vormt duidelijk een van de grote uitdagingen van onze tijd. 

Voor de Brusselse agglomeratie ligt de verantwoordelijkheid voor noodplanning en risicobeheer bij safe.brussels en de hoge ambtenaar.  

In nauw overleg met hun partners, zoals Leefmilieu Brussel, de vervoersmaatschappijen, wateractoren en hulpverleningsdiensten, maken de diensten van de hoge ambtenaar een risicoanalyse voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op. Natuurlijke risico's, zoals het risico op overstromingen, hittegolven,  aanhoudende droogte of hevig onweer vormen daarin een belangrijke categorie.

Op basis van dergelijke analyses werken de verantwoordelijke diensten vervolgens concrete noodplannen uit. Een heel actueel voorbeeld: het Bijzonder Nood-en Interventieplan voor extreme weersomstandigheden.
 

Meer informatie via https://safe.brussels/nl/noodplanning 

13 oktober - Internationale Dag voor rampenrisicovermindering

Verwante artikels

Crisisbeheer en veerkrachtCrisisbeheer en veerkracht

Ozon- en hitteplan: de juiste preventie acties

24.06.2019

Lees meer over Ozon- en hitteplan: de juiste preventie acties

AlerteAlerte

Overleg met de Gewestelijke Veiligheidsraad en uitvoering van de maatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

30.03.2020

Lees meer over Overleg met de Gewestelijke Veiligheidsraad en uitvoering van de maatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

AlerteAlerte

Coronavirus - besmetting via voorwerpen, oppervlaktes of verpakkingen

24.03.2020

Lees meer over Coronavirus - besmetting via voorwerpen, oppervlaktes of verpakkingen

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!