Coördinatie van de actoren rond preventie, veiligheid en hulpdiensten (preventie, crisisbeheer en handhaving van de openbare orde) en de administratieve aanpak van de georganiseerde misdaadCoördinatie van de actoren rond preventie, veiligheid en hulpdiensten (preventie, crisisbeheer en handhaving van de openbare orde) en de administratieve aanpak van de georganiseerde misdaad

Opening van een nieuwe 'LISA'-antenne in Ganshoren

15.03.2023

Op woensdag 15 maart 2023 opent een nieuwe 'LISA'-antenne in Ganshoren haar deuren. 

Safe.brussels coördineert en steunt de uitvoering van het preventie- en buurtbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gemeenten zijn cruciale partners omdat zij ons meer inzicht geven in de toestand ter plaatse. 

Via een jaarlijkse projectoproep hebben wij gemeenten uitgenodigd om een LISA-vestiging in hun gebied te ontwikkelen. 

Een LISA-antenne is een aanspreekpunt voor burgers op vlak van veiligheid en preventie. De buurtdiensten die er worden aangeboden, brengen diensten en burgers dichter bij elkaar en zorgen voor een betere veiligheid en een groter veiligheidsgevoel in de buurt. 
Het is een ontmoetingsplek voor burgers en overheden die het mogelijk maakt om alledaagse problemen in de wijk, zoals sluikstorten, buurtproblemen, geluidsoverlast, straatverkeer, wildparkeren, beschadigd straatmeubilair, defecte verlichting of graffiti, snel op te lossen.
Intussen hebben we het concept op basis van de eerste resultaten kunnen bijsturen en uitbreiden, zodat het project een globale, duurzame dimensie krijgt.

'LISA 1083'-antenne in Ganshoren 

In de nieuwe antenne - de eerste in Ganshoren - worden de gemeentelijke preventiediensten (conflictbemiddelaar, diefstalpreventieadviseur enz.), de lokale politie en de dienst slachtofferhulp samengebracht. Buurtbewoners kunnen er contact leggen met de overheden om informatie te bekomen, vragen te stellen of een oplossing voor hun probleem te vinden. 

Meer info: https://www.ganshoren.be/nl/preventie/
Adres: LISA 1083 - Van Overbekelaan 218 in 1083 Ganshoren 

De gemeente Ganshoren en haar burgemeester Jean-Paul Van Laethem namen het initiatief voor dit project. Dankzij de financiële steun van safe.brussels heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest intussen 8 antennes. 

Meer info 

Verwante artikels

DEen coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk GewestDEen coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Handvatten voor de preventie en omgang met polarisering en radicalisering in Brussel en de Vlaamse rand

08.08.2019

Lees meer over Handvatten voor de preventie en omgang met polarisering en radicalisering in Brussel en de Vlaamse rand

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Criminaliteitsverschijnselen onder de loep: het Verslag 2018 van het BOPV

11.02.2020

Lees meer over Criminaliteitsverschijnselen onder de loep: het Verslag 2018 van het BOPV

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Gewestelijke visie en strategie rond preventie en veiligheidsberoepen in Brussel

25.02.2020

Lees meer over Gewestelijke visie en strategie rond preventie en veiligheidsberoepen in Brussel

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!